Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

Predpisi, na katere predpis vpliva