Odlok o spremembi odloka o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid

Predpisi, na katere predpis vpliva