Odlok o ureditvi plovbe v Občini Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva