Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid

Predpisi, na katere predpis vpliva