Odlok o spremembah Odloka o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid

Predpisi, na katere predpis vpliva