Domov Obvestila in objave Predpisi

Avtentična razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) glede prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DŽ5

Predpisi, na katere predpis vpliva