Domov Obvestila in objave Predpisi

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) za območje Občine Kobarid, dopolnjen 1996 (Kobarid)

Predpisi, na katere predpis vpliva