Domov Obvestila in objave Predpisi

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin

Predpisi, na katere predpis vpliva