Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

Predpisi, na katere predpis vpliva