Domov Obvestila in objave Predpisi

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid

Predpisi, na katere predpis vpliva